Οι Σύμβουλοι Τηλεφωνικών Πωλήσεων θα είναι υπεύθυνοι για την τηλεφωνική επικοινωνία με επιχειρήσεις και ιδιώτες σε όλη την Ελλάδα.

Η εταιρεία μας, μια αναπτυσσόμενη εταιρεία στον χώρο του marketing επιθυμεί να προσλάβει εξωτερικούς promoters για προώθηση ποϊόντων/υπηρεσιών μεγάλων εταιρικών πελατών της.

Ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία στον χώρο του marketing επιθυμεί να προσλάβει  promoters για λογαριασμό του ΟΠΑΠ.

Η εταιρεία μας, μια αναπτυσσόμενη εταιρεία στον χώρο του marketing επιθυμεί να προσλάβει άτομο με εμπειρία πάνω στην πληροφορική με προϋπηρεσία πάνω στον τομέα !